Phong thủy: Ứng dụng ngũ hành trong hình khối

Mỗi hành trong ngũ hành đều mang hình khối đặc trưng riêng. Trong phong thủy, mỗi hình dạng lại có ý nghĩa và tác dụng riêng. Mỗi hình dạng, có liên quan đến Ngũ hành, đại diện cho một nguyên tố và từ…
Treo tranh trong nhà: tránh tương khắc, gặp tương sinh

Theo Ngũ hành, mỗi phương vị trong nhà lại thích hợp bày một loại tranh khác nhau. Phòng khách không thể thiếu tranh ảnh về phong cảnh, động vật hay con người. Tuy nhiên, treo tranh gì và treo ở đâu lại là vấn đề…